Galilea – 2 dniowa

Galilea – 2 dniowa wycieczka śladami Jezusa Chrystusa

Nazaret- największe i najbardziej znane miasto w północnej części Izraela położone jest w samym sercu Galilei. W 1948 Nazaret w wyniku Wojny o Niepodległość, wojska izraelskie zajęły miasto, nie spotykając się z większym oporem ze strony arabskich mieszkańców. Miasto do dziś w większości zamieszkane jest przez Arabów, zarówno muzułmańskiego jak i chrześcijańskiego wyznania. Miasto jest przede wszystkim jednak ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym dla chrześcijan. To tu wg ewangelii znajdował się rodzinny dom Jezusa oraz Maryi, której kult uprawiają nie tylko chrześcijanie, ale także muzułmanie. Do najważniejszych zabytków miasta należy Bazylika Zwiastowania, Kościół św. Józefa czy Biały Meczet.

Jezioro Tyberiadzkie – Bardzo często Jezioro Tyberiadzkie jest nazywane jeziorem Genezaret albo Jeziorem Galilejskim[, czasami Morzem Galilejskim. We współczesnym języku hebrajskim jest znane pod swoją biblijną nazwą: morze Kinneret
Nazwa Galilea odnosi się do regionu Galilei, w której jest geograficznie położone. Natomiast nazwa Kinneret  pochodzi od hebrajskiego słowa kinnor (harfa albo lira) i odnosi się do kształtu jeziora. Religijne teksty chrześcijańskie nazywają je jeziorem Genezaret co odnosi się do małej żyznej równiny położonej po zachodniej stronie jeziora.
Arabowie nazywają jezioro Buhajrat Tabarijja  co oznacza Jezioro Tyberiadzkie, od nazwy miasta Tyberiada.
Nad jeziorem leży miasto Tyberiada. Na północy znajduje się interesujący region Tabga i wykopaliska archeologiczne w Korozain, Kafarnaum i wiele innych ciekawych miejsc.

Related posts: